VägbeskrivningLavendelgården ligger i Olsäng, vackert belägen invid kustvägen mellan Kristianopel och Torhamn på Blekinges östkust.

Från E22 Karlskrona; vid Jämjö; tag höger mot Klakebäck. Vid Klakebäck, kustvägen, tag vänster mot Kristianopel. Se skylt.

Från E22 Kalmar; vid Fågelmara; tag vänster mot Kristianopel. Vid kustvägen: tag höger mot Torhamn. Fortsätt kustvägen söderut till Olsäng. Se skylt.